Contact us

Headquarters
Billing and correspondence address

K2 atmitec s.r.o.
Koksární 1097/7
702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 42767717
DIČ: CZ42767717

File number: C 2013 at the registration court in Ostrava.

K2 atmitec s.r.o.
Prague branch

Pankrác House
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4

K2 atmitec s.r.o.
Brno branch

AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

K2 atmitec
Slovensko s.r.o. SK vlajka

Obrancov mieru 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom

Call us: +421 424 441 735

List of certified partners

ABIS Czech, a.s.

Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10

G TEAM, s.r.o. SK vlajka

kpt. Jaroša 25
934 01 Levice

I.C.F. Infox, spol. s r.o.

Tř. Svornosti 542/20
779 00 Olomouc – Nová Ulice

K2 atmitec Olomouc s.r.o.

Tř. Svornosti 542/20
779 00 Olomouc

K2 atmitec Pardubice s.r.o.

Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice

K2 atmitec Pelhřimov s.r.o.

Pražská 1948
393 01 Pelhřimov

RM-TES spol. s r.o. SK vlajka

Hlavná 18
917 01 Trnava